FP BÀSICA — LLISTA ORDENADA FP BÀSICA AMB PUNTUACIÓ