Llista preinscripcions PFI amb valoracions provisionals