Proves per a l’Obtenció de Títols de Tècnic

A continuació es podeu descarregar les característiques específiques de les proves del cicle formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria.