Proves per a l’Obtenció de Títols de Tècnic

A continuació es podeu descarregar les característiques específiques de les proves del cicle formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria.

 

Han estat publicades les qualificacions provisionals corresponents a les proves úniques, proves pràctiques i qualificacions globals dels crèdits, unitats formatives i mòduls professionals de les proves d’obtenció de títols de formació professional d’aquesta convocatòria.

Els resultats podran ser consultats per totes les persones aspirants al web del Departament d’Educació (apartat de Consulta de resultats) utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i el número de sol·licitud que consten en el resguard d’inscripció. Contra aquesta publicació, les persones interessades podran efectuar reclamacions al centre on s’han inscrit entre els dies 27/02/2020 i 02/03/20 inclusivament, dins l’horari de registre del centre.