Excursió al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Excursió al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya