El Centre

L’institut Joan Oró es va inaugurar l’any 1982 com a institut de formació professional. Des del curs 1996/1997 s’ha anat integrant progressivament l’ESO, el Batxillerat i els Cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.

El projecte educatiu del centre es fonamenta en l’educació en el respecte, des de tres grans àmbits: el respecte per un mateix, el respecte vers als altres i el respecte per l’entorn. Aquests tres eixos guien també aquest projecte de direcció, en el que s’entén l’educació com un ensenyament global de la persona.

Comerç

El departament de comerç imparteix els cicles de: CFGM Activitats comercials i CFGS Màrqueting i publicitat.

La nostra vocació es formar professionals competents en els àmbits de venda, logística, compres, màrqueting i publicitat, fomentant en tot moment les habilitats més demandades en el sector.

Els integrants d’aquest departament són professionals provinents dels diferents àmbits empresarials, relacionats amb el comerç i el màrqueting.

Administratiu

Família d’Administració, cicle de Gestió Administrativa
Aquest cicle possibilita la formació DUAL.
Es capacita a l’alumne per a treballar com a tècnic administratiu, tècnic comptable, tècnic de tresoreria i tècnic de documentació.
El camp professional és qualsevol empresa independentment del sector econòmic a què pertanyi i específicament en el sector financer, com per exemple: bancs, caixes d’estalvis, asseguradores, gestories… I en també en l’Administració pública, tant central, com local o autonòmica.
Les tasques són les d’organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i finances d’una empresa pública o privada.
Durant el Cicle es combinen les explicacions teòriques amb la realització pràctica de tot tipus de feina administrativa, seleccionant i emplenant impresos, documentació, programes informàtics, pàgines web oficials (INEM, Seguretat Social, Ministeri de treball, etc.).

Formació i Orientació Laboral

“No ignoris els teus drets laborals, mai saps quan els necessitaràs”

Des del Departament de FOL impartim tres matèries transversals, impartides a tots els cicle formatius.

Formació i Orientació Laboral (FOL) té tres blocs diferenciats:

 • Prevenció de Riscos Laborals: capacitem els alumnes amb l’objectiu de que tinguin les nocions mínimes en salut i seguretat en el treball, abans de cursar la formació en centres de treball (FCT).
 • Inserció Laboral: orientem els alumnes en la recerca de feina i els dotem de les eines necessàries per poder accedir amb èxit al món laboral.
 • Drets i Deures Laborals: donem a conèixer els alumnes els drets i obligacions laborals que tindran quan s’incorporin a l’empresa.

Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE): fomentem la cultura emprenedora com una alternativa a treballar per compta aliena, i els dotem de les eines i procediments necessaris per a la creació del seu propi negoci a través de l’elaboració d’un Pla d’Empresa.
Relacions en l’Equip de Treball (RET): donem una visió general del funcionament de l’empresa per després centrar-nos en les competències bàsiques més demandades avui en dia per les empreses, tals com, comunicació i assertivitat, automotivació, treball en equip, lideratge, solució de conflictes, negociació i gestió del canvi.

Química

Al departament de F.P. de Química del Joan Oró s’ofereix la possibilitat de cursar els cicles formatius següents:

 • CICLE MITJÀ D’OPERACIONS DE LABORATORI amb possibilitat de formació DUAL: els millors alumnes fan part de la seva formació a empreses com Inovyn (antiga Solvay ubicada a Martorell) i Norte Eurocao (a Olesa de Montserrat) gaudint d’una beca remunerada.
 • CICLE SUPERIOR DE LABORATORI D’ANÀLISI I CONTROL.
 • CICLE SUPERIOR DE LABORATORI D’ANÀLISI I CONTROL & QUÍMICA AMBIENTAL. Aquest cicle és una fusió de dos cicles superiors, única a Catalunya, que permet als nostres alumnes obtenir dues titulacions de Tècnic Superior en dos cursos acadèmics.

La formació que oferim està molt enfocada al món laboral i per aquest motiu les classes són molt pràctiques. A més, tots els alumnes fan obligatòriament Pràctiques en Empreses, prenent així un primer contacte amb el món laboral. Es realitzen nombroses sortides i activitats de camp que complementen la formació i connecten l’alumnat amb la realitat professional que els espera.

La inserció laboral és alta; destaca el cas del Cicle Superior que és pràcticament del 100%.

Sanitària

CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (CAI)
Aquest cicle us capacita per fer cures auxiliars d’infermeria, controlar les condicions sanitàries de l’entorn i del material o l’instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l’instrumental d’equips de salut bucodental.
La durada és de 1.400 hores (990 h lectives a l’institut i 410 h pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.
És un cicle vocacional, de servei als altres. Sereu els professionals de la branca sanitària assistencial que més temps passareu amb els pacients i per això esdevindreu capdals en el funcionament de l’engranatge sanitari. L’assistència al pacient és molt diversa i sovint molt exigent, però també molt gratificant personalment.

CFGS DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA (DAS)

Aquest cicle us capacita per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com per intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.
La durada és de 2.000 hores (1.584 h a l’institut i 416 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Com a professionals tindreu una gran responsabilitat. Segurament trobareu obstacles en el vostre dia a dia, com ara pacients inquiets i malhumorats, familiars sobre carregats… i altres situacions que poden posar a prova la vostra competència. Confiar en la vostra professionalitat us ajudarà a seguir pel bon camí.

Per fer-ho bé us heu de preparar a consciència. Aquí, a l’institut Joan Oró, un equip de professors qualificat i experimentat, intervindrà en la primera part de la vostra formació i en els centres de pràctiques acabareu d’adquirir les competències per esdevenir bons professionals.
Us animem a estudiar qualsevol d’aquests dos cicles formatius.

Llengües (Català/Castellà/Clàssiques)

Professorat que imparteix les següents matèries:

 • Català ESO i Batxillerat
 • Literatura Catalana 2n Batxillerat Humanístic-Social
 • Literatura Universal 1 Batxillerat
 • Castellà ESO i Batxillerat
 • Literatura Castellana 1r Batxillerat
 • Optativa “Teatro” 2n ESO
 • Optativa “Llatí” 4t ESO
 • Llatí I i II Batxillerat Humanístic
 • Grec I i II Batxillerat Humanístic
 • Optativa “Mitologia clàssica” 1r ESO
 • Optativa “Cultura clàssica” 3r ESO
Ciències Experimentals

Professorat que imparteix les següents matèries:

 • Biologia i Geologia a 1r, 3r i 4t de la ESO.
 • Física i Química a 2nm 3r i 4t de la ESO.
 • Optativa “Petites Investigacions” 1r ESO
 • Optativa “La ciència i tecnologia a través del cinema” 3r ESO
 • Biologia I i II al Batxillerat Científic.
 • Química I i II al Batxillerat Científic i Tecnològic.
 • Física I i II al Batxillerat Científic i Tecnològic.
Ciències Socials

Professorat que imparteix les següents matèries:

 • Socials de 1r a 4t ESO.
 • Cultura i Valors Ètics de 1r a 4t ESO.
 • Optativa “Introducció al cinema” 1r ESO
 • Optativa “Història del cinema” 2n ESO
 • Optativa “ Religió: les festes” 1r ESO
 • Optativa “Religió: personatges històrics” 2n ESO
 • Optativa “Hort” 2n ESO
 • Història 2n Batxillerat
 • Història del món contemporani 1r Batxillerat Humanístic- Social
 • Geografia 2n de Batxillerat
 • Optativa “Filosofia” 4t ESO
 • Filosofia 1r Batxillerat
 • Història de la filosofia 2n Batxillerat
 • Religió de 1r a 4t ESO
Llengües Estrangeres

Professorat que imparteix les següents matèries:

 • Anglès ESO i Batxillerat.
 • Optativa “Francès” de 1r a 4t ESO
 • Optativa “Alemany” de 1r a 4t ESO
Orientació

Professorat que imparteix les següents matèries:

 • Atencions Individualitzades
 • Castellà 3 ESO D
 • Matemàtiques 3r i 4t AO
 • Català 3r i 4t AO
 • VIP 3 AO
 • Anglès 3r i 4t AO
 • Optativa “Cuina” 1r ESO
Expressió
  Educació Física ESO i Batxillerat

 • VIP 1r i 3r ESO
 • Música 1r i 2n ESO
 • Optativa VIP 4t ESO
 • Optativa “Dibuix Tècnic” 4t ESO
 • Optativa “Música” 4t ESO
 • Dibuix Tècnic I i II Batxillerat Tecnològic
Matemàtiques

Professorat que imparteix les següents matèries.

 • Matemàtiques de 1r a 3r de la ESO
 • Optativa “Emprenedoria” a 1r i 3r de la ESO.
 • Optativa “Economia” a 4t de la ESO.
 • Matemàtiques I i II a Batxillerat Científic i Tecnològic
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials al Batxillerat Social.
 • Economia I i II al Batxillerat Social.
Transport i Manteniment de Vehicles

La Família de Transport i Manteniment de Vehicles té com a objectiu, formar, capacitar i titular als alumnes en els futurs tècnics en la reparació, manteniment i diagnosi dels vehicles amb les noves i darreres tecnologies que exigeixen els temps actuals a l’àmbit de la fabricació i servei post venda, respectant en tot moment les normes de seguretat i garanties exigides.

Els nostres cicles tenen actualment una gran relació directa amb les petites, mitjanes i grans empreses del sector, donat que és del tot necessari i imprescindible que hi intervinguin en la formació professional dels Alumnes, mitjançant els convenis de formació i col·laboració en centres de treball (FCT) i/o contractes a la modalitat DUAL.

En acabar els cicles, els Alumnes aconsegueixen sortir al món laboral amb una formació específica, adaptada a les noves i exigents tecnologies i en l’àmbit de la formació personal i cultural, donar resposta a la societat actual i a les empreses del món laboral.

Tecnologia
 • Tecnologia de 1r a 3r ESO
 • Optativa tecnologia 4t ESO
 • Optativa informàtica 4t ESO
 • Tecnologia industrial 1r Batxillerat
 • Electrotècnia 2n Batxillerat
 • Optativa 1r ESO “Introducció a la electricitat”
 • Optativa 3r ESO “Electrònica bàsica”

Equip Directiu

Nom Càrrec
Manoli Amezcua Directora
Mercè Espinosa Cap d'Estudis d'ESO i Batxillerat
Manel Garcia Cap d'Estudis de Formació Professional
Olga Salcedo Cap d'Estudis Adjunt
Laura Corominas Secretaria
Belén Castro Coordinadora Pedagògica
Encarna Amezcua Administradora

Joan Oró

26 d’octubre de 1923 – 3 de setembre de 2004

Joan Oró, ha estat el científic català més universal.

Joan Oró, biòleg, bioquímic, ha estat, sens dubte, un dels científics més importants del segle. El seu treball de recerca el va conduïr, entre altres, al descobriment de l’adenina, un dels compostos que formen part de les proteïnes i dels àcids nucleics, i que determinen les característiques hereditàries de tot ser viu.

Aquest lleidatà genuí, fill de forner, professió a la qual va col-laborar mentre estudiava, estava embadalit, des de jovenet, mirant el cel, intentant esbrinar què hi havia allà dalt tot preguntant-se: qui som, d’on venim, on anem. Incansable i apassionat, Joan Oró era un filòsof de la vida, senzill, tendre, exigent, un gran pedagog que estimava la nostra terra, però agraït amb aquella que el va acollir i li va permetre d’entrar en el mon del coneixement: Houston, Texas.

Sovint recordava que després d’estudiar Ciències Químiques va escriure a 50 Universitats americanes una mateixa carta demanant plaça i que sis el van contestar oferint-li ensenyament gratuït. Va optar per una de Houston i s’hi va trasl-ladar l’agost de 1952. Allà va dur a terme investigacions respecte l’origen de la vida i de si aquesta és possible en altres planetes. Va participar, amb la NASA, en el grup de treball que va permetre enviar el primer home a la lluna a finals dels anys seixanta, experiència fascinant per aquell home interessat en l’espai. Aquella relació cosmonàutica va durar trenta anys.
El preocupava el mal ús que fem de la Natura, de la mala relació entre els homes-dones que poblem el món, el futur incert que ens espera.

En diferents ocasions deia haver arribat a tres conclusions ètiques:

1) si provenim de molècules senzilles, ens hauríem de considerar senzills, humils;

2) si partim d’un tronc comú procedent d’Àfrica, vol dir que la nostra família és comuna, per tant, hem de sentir-nos fraternals, solidaris;

3) si hem anat a la lluna, des d’on la terra es veu com una petita boleta blava perduda a l’espai interplanetari, equival a pensar que no hi ha altre lloc on anar i això ens obliga a la cooperació, a la humilitat, a la solidaritat, a defensar uns principis ètics.

Estava d’acord en afirmar que si la gent fos més educada i conegués millor el món en que vivim, faria que la vida i la relació humana tinguessin altres maneres, que la Pau i la concòrdia, regnarien entre els homes. Però que si continuem en la ignorància, en aquest afany de domini d’uns per damunt dels altres, estem abocats a un mal final per a la nostra espècie. Perquè les espècies, afirmava, no duren gaire i, amb la nostra manera d’actuar, ajudarem a que la nostra sigui menys perdurable.

Joan Oró, gràcies per haver estat com eres i no haver claudicat mai dels teus principis. Des del nostre IES, volem ser portadors d’aquests valors eterns que ens has transmès.

Secretaria

Horari Matins: de dilluns a divendres de 9:30 a 13 h.
Horari Tardes: dilluns i dimecres de 16 a 18:30 h.

Horari mes de juliol només matí. Tardes TANCAT

Telèfon: 93 775 36 18
Fax: 93 775 34 40
a8037152@xtec.cat

Biblioteca

Horari Matins: de dilluns a divendres d’11 a 11:30h.
Horari Tardes: dilluns, dimarts i dijous: de 15:20 a 20:30h.
Dimecres: de 16:20 a 20:30h
Divendres: de 15:20 a 18:15h

Telèfon: 93 775 36 18
Fax: 93 775 34 40
a8037152@xtec.cat

AMPA

Horari Matins: 1ª i 3ª setmana de mes, dijous de 10:30 a 11:30h.
Horari Tardes: Tots els dimarts de 18:00 – 19:00h.

Email: ampajoanoro@gmail.com

Més informació sobre l'AMPA

L’AMPA, representada per la Junta, ha col·laborat i col·labora estretament amb l’equip directiu del centre. A més dels pares votats del cens electoral per formar part del Consell escolar del centre, hi ha un representant de l’AMPA al consell escolar i a la comissió de convivència de l’institut.

L’AMPA subvenciona les diferents diades del centre (material per dur a terme tallers, dotació de premis musicals, de disfresses, literaris, de dibuix…, lloguer de material de so..), gestiona les taquilles de l’alumnat d’ESO i Batxillerat, gestiona preus especials i descomptes per als socis de l’AMPA a diferents establiments…

Acces Moodle Institut Joan Oro
Institut Joan Oro Intranet Professorat
Accés Escola Empresa Alumnes
Institut Joan oro Martorell Escola Empresa accés professorat
Porgrama d'assistència