BATX — Alumnes assignats al centre en primera petició a 20/06/24