Proves d’accés

Proves d’accés

Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia

 

Calendari

 • Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020.
 • En casos excepcionals, la inscripció es podrà realitzar presencialment demanant cita prèvia per la següent Aplicació.

 

 • Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020
 • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020
 • Prova: 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
 • Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020
 • Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020
 • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

 

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.

 • Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020
 • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020
 • Prova: 2 de juliol de  Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Consulta de resultats