PLA DIGITAL DE CENTRE

PLA DIGITAL DE CENTRE

1. Document/resum EDC

2. Estratègia digital

 • Diagnosi
 • Objectius
 • Planificació
 • Avaluació

 

3. Cultura digital de centre

 • Competència digital
 • Pla acollida digital
 • Maquinari
 • Comunicació
 • Usuaris de centre
 • Documentació
 • Biblioteca de recursos