Gestió de la llista d’espera dels cicles formatius de GM i GS