TALLER PEP al Joan Oró

Taller PEP

TALLER PEP al Joan Oró

Aquesta setmana comencen els tallers PEP al Joan Oró. Aquí teniu una breu descripció sobre els tallers, el seu objectiu i què ens aporta.

El Projecte d’Enfortiment de la Personalitat proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions a fi de capacitar l’alumnat per afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social. Es tracta d’un procés permanent i continu en la vida d’una persona. L’educació al llarg de la història ha posat molta atenció a la inteligència lògico-matemàtica o lingüística i una mica menys d’atenció a la musical o corporal (assignatures de música o educació física), però s’ha oblidat de les assignatures per treballar la intel·ligència emocional. És per això que, amb la innovació educativa, s’intenta treballar mitjançant les tutories el que anomenem competències emocionals.

Taller PEP