Taller d’energia solar fotovoltaica

Taller d’energia solar fotovoltaica

Aquesta setmana els dos grups de l’optativa Som Escola Verda hem participat a un taller d’energia solar fotovoltaica.
El Toni ha instal·lat una petita placa fotovoltaica al pati i hem vist en primera persona com es produeix energia elèctrica amb aquest sistema, com es connecta a la xarxa i què podem fer per optimitzar tant la producció de la placa com el nostre consum elèctric.
 
Hem comprovat com la nuvolositat, l’orientació i la inclinació de la placa fan variar la producció d’energia i com tenir en compte aquests aspectes a l’hora d’instal·lar-la, fins i tot hem vist com afecta la nostra ombra a la placa. Tot i que avui el cel ha estat tapat a estones, la petita placa produïa al voltant de 60W.
Hem comparat el consum d’una bombeta elèctrica incandescent amb una bombeta LED que estaven connectades a la placa. Quan hem encès la bombeta incandescent, l’energia que produïa la petita placa no era suficient i calia agafar-ne de la xarxa. Per contra, quan hem encès la bombeta LED, sobrava energia de la placa i aquesta s’abocava a la xarxa de l’institut. Haguéssim pogut connectar 3 bombetes LED més!
A classe hem calculat el consum anual d’una casa amb un consum elevat d’electricitat i quantes plaques necessitaríem per cobrir tot el consum. Després, hem aplicat mesures d’estalvi energètic i hem tornat a fer el càlcul: només amb mesures d’estalvi (tancar les llums, desconnectar aparells elèctrics quan no els utilitzem, reduir l’ús d’aigua calenta si el nostre calentador és elèctric, etc) podem disminuir molt fàcilment un 20% el consum elèctric de casa nostra, i per tant també la despesa econòmica. Si aquí hi afegim mesures com canviar les bombetes per LED, aïllar bé el pis (finestres i portes), comprar electrodomèstic d’alta eficiència energètica, etc) podem arribar a un estalvi de gairebé la meitat del consum elèctric. La inversió que faríem amb aquestes mesures després es veu compensada per l’estalvi de cada factura.
A partir de tota aquesta informació, esperem poder valorar quin consum energètic fem a l’institut i què podem fer per tal de reduir-lo. Reduir el consum energètic és el primer pas per avançar cap un futur on les energies renovables puguin cobrir les nostres necessitats i, d’aquesta manera, anar reduint les emissions que contribueixen al canvi climàtic. Us hi afegiu?