Reunions informatives sobre le noves mesures COVID, per a les famílies dels alumnes de Batxillerat