QUALIFICACIONS PROVISIONALS POT

QUALIFICACIONS PROVISIONALS POT

Han estat publicades les qualificacions provisionals corresponents a les proves úniques, proves pràctiques i qualificacions globals dels crèdits, unitats formatives i mòduls professionals de les proves d’obtenció de títols de formació professional d’aquesta convocatòria.

Com sempre, els resultats podran ser consultats per totes les persones aspirants al web del Departament d’Educació (apartat de Consulta de resultats) utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i el número de sol·licitud que consten en el resguard d’inscripció. Les persones interessades podran efectuar reclamacions al centre entre els dies 03/03/2023 i 07/03/2023 .

Us recordem que la publicació de les qualificacions definitives està prevista, en compliment del calendari, per al pròxim 13/03/2023.