Projectes Joan Oro Intercanvi

Projectes de Centre

Projectes d’Intercanvi amb altres països

Intercanvi Chevilly: L’objectiu és que els nostres alumnes de llengua francesa puguin posar a la pràctica els coneixements adquirits.