Tutoria Entre Iguals Joan Oro Martorell

Projectes de Centre

TEI (Tutoria entre Iguals)

Aquest projecte es realitza a partir d’alumnes voluntaris de 1r i 3r de la ESO i està basat en l’ajuda (social, emocional i personal) dels iguals-tutors. És un projecte que forma part del pla d’acollida que el centre dóna als alumnes que acaben d’incorporar-se a l’etapa secundària amb els següents objectius:

  • Afavorir la incorporació dels alumnes de primer, disminuint possibles situacions de conflictes.
  • Millorar l’autoestima.
  • Ajudar en la planificació i organització dels estudis del més petits.
  • Crear vincles efectius entre alumnes