Campus Itaca Institut Joan Oro Martorell

Projectes de Centre

Campus Itaca

El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona per a estudiants de secundària.

L’objectiu d’aquest programa és animar als alumnes a continuar estudiant després d’acabar l’etapa d’ ESO. Alhora que vol ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns socials diversos i potenciar l’ús del català com a vehicle de comunicació.

El programa es dirigeix a alumnes de 3r de la ESO amb situacions socio-econòmiques desafavorides.

A més, i des del curs 2009/2010, els centres que hi participen poden gaudir de les Beques salari del Banc de Santander per aquell alumnat que compleixi uns requisits acadèmics i que vulgui estudiar a la UAB. L’institut Joan Oró ja té 6 alumnes becats