MANIFEST DE L’INSTITUT JOAN ORÓ DE MARTORELL CONTRA LA DECISIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE FER PROVES COVID ALS CENTRES EDUCATIUS PER PART DEL DOCENTS.

MANIFEST DE L’INSTITUT JOAN ORÓ DE MARTORELL CONTRA LA DECISIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE FER PROVES COVID ALS CENTRES EDUCATIUS PER PART DEL DOCENTS.

MANIFEST DE L’INSTITUT JOAN ORÓ DE MARTORELL CONTRA LA DECISIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE FER PROVES COVID ALS CENTRES EDUCATIUS PER PART DEL DOCENTS.

Les professores i els professors de l’institut Joan Oró de Martorell signants d’aquest document volem manifestar la nostra negativa a realitzar proves PCR als alumnes a les instal·lacions del centre.
El Departament ha optat, de manera unilateral, i sense consultar prèviament a cap dels actors educatius, per substituir els cribratges als centres fets per professionals de la salut pel que anomenen “automostres” d’antígens.

Se suposa que els estudiants hauran de recollir-se la mostra per a la prova sota la guia i vigilància dels docents, els quals, després d’haver rebut una formació específica, hauran de controlar que la recollida es faci de la forma correcta. És a dir, cadascun dels alumnes haurà de fer-se una prova invasiva i el docent serà responsable, tant de l’eficàcia del procediment, com del control de la cadena de custòdia de la mostra.

Aquesta decisió, coneguda pel professorat, una vegada més, a través dels mitjans, la considerem un disbarat i una falta de respecte cap al nostre col·lectiu pels motius següents que ja destaquen els diferents sindicats:

 Els docents no disposem de la formació sanitària necessària per fer una prova invasiva d’aquestes característiques.

Pretendre que el visionat d’un tutorial ens capaciti per fer aquesta tasca és, com a mínim, una temeritat. Sense obviar que la pressió i les hores que hem de dedicar el professorat a la preparació i la gestió de les classes en situación de pandèmia ha augmentat considerablement ,de manera que temps per “formació” no ens en sobra.

 Els professionals podem incórrer en greus responsabilitats civils (i probablement penals) en cas que quelcom surti malament, tant durant les proves, com en la gestió de les mostres.

 Atribuir-nos una responsabilitat com aquesta és no tenir cap respecte per la feina diària i constant que ja ens veiem obligats a fer i , per la qual, segons el Departament reconeix, la situació de contagi als centres educatius és baixa. Si això és així, és perquè hem assumit una responsabilitat i uns hàbits que fem complir al nostre alumnat amb un gran sobreesforç i una paciència que considerem que no és suficientment valorada.

 Diàriament, amb COVID i sense, realitzem un munt de tasques acadèmiques, administratives, de gestió, d’atenció a les famílies, d’acompanyament de l’alumnat, etc. que van molt més enllà del que de vegades podem assumir. Ara, però, aquesta tasca que se’ns demana supera qualsevol de les nostres funcions. Segurament hauria de ser portada a terme per la figura d’un profesional titulat en infermeria que formés part de la plantilla orgànica del centre, però no per nosaltres.

Per últim, és molt possible que quan aquest manifest vegi la llum hi hagi hagut un pas endarrere per part del Departament, però tot i així, no deixarà de ser necessari perquè, una vegada més, una decisió errònia i el que considerem un abús, ens obliga a aixecar la veu i correm el perill de quedar davant les famílies com uns insolidaris. De solidaritat, respecte i cura de tothom, en donem mostres cada dia en la nostra feina, malgrat que no sempre se’ns valori. Aquesta vegada diem: PROU!