ESO – Llista alumnat assignat al centre amb indicació de la primera petició a 10/06/2022