JORNADA DE PORTES OBERTES CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

JORNADA DE PORTES OBERTES CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem el calendari de les Jornades de Portes Obertes de les diferents especialitats que impartim.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
El dia 16 de MAIG a les 17:30h.
     – CFGS Màrqueting i Publicitat
     – CFGS Comerç Internacional
     – CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
     – CFGS Automoció
     – CFGS Documentació i Administració Sanitàries
FP BÀSICA
8 de maig a les 17:30
IFE ESPAIS VERDS I CURA D’ANIMALS
Dia 27 de febrer de 12:30 a 14 hores a l’Auditori
      – Jornada de Portes obertes a PROFESSIONALS de la zona
Dia 27 de març a les 17:30 hores
      – Jornada de Portes obertes a FAMÍLIES
CICLES FORMATIUS
El dia 28 de març a les 17:30h primera convocatòria i 18:30h segona convocatòria.
     – CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
     – DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA
     – GESTIÓ ADMINISTRATIVA
El dia 29 de març a les 17:30h primera convocatòria i 18:30h segona convocatòria.
     – ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES
     – CARROSSERIA
     – AUTOMOCIÓ
     – OPERACIONS DE LABORATORI
     – LABORATORI D’ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT
     – MÀRQUETING I PUBLICITAT
     – ACTIVITATS COMERCIALS
     – COMERÇ INTERNACIONAL