PROVES D’ACCÉS

TOTES LES DATES PROPOSADES DEL MES DE JUNY I POSTERIORS SÓN PROVISIONALS I PODEN VARIAR EN FUNCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA

Formació professional. Grau mitjà

Inscripció

 • Del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021
 • Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 13 d’abril de 2021
 • Presentació de la documentació al centre: del 14 al 27 d’abril de 2021 (en horari d’atenció al públic, o omplir i adjuntar la documentació al següent FORMULARI)
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2021

 

Prova

 • 5 de maig de 2021
 • Horari:
  15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  16 h Primer bloc: parts comunicativa i social
  18 h Descans
  18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica
 • Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2021
 • Termini per presentar reclamacions al centre: del 24 al 26 de maig de 2021 (en horari d’atenció al públic)
 • Qualificacions definitives: 28 de maig de 2021
 • Emissió de certificats: a partir del 31 de maig de 2021

Convocatòria d’incidències

 • S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment al centre seu triat per fer la prova.
 • Inscripció: no més tard de les 12 h del 14 de maig de 2021
 • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 17 de maig de 2021
 • Prova: 18 de maig de 2021 a les 9.30 h

 

 

Per a més informació: