Orienta 4 YEL

Orienta 4 YEL

El projecte Orienta 4 YEL és un projecte a nivell internacional d’una durada de tres anys, l’objectiu del qual és fer un estudi de l’abandonament escolar prematur tot buscant, elaborant i implementant estratègies per poder disminuir-lo.