Eleccions al consell escolar 2021

Eleccions al consell escolar 2021

Eleccions al consell escolar 2021

 • Reclamacions del cens, exposat al tauler d’anuncis del centre, fins al dia 9 de novembre.
 • Presentació de candidatures, a la secretaria de l’institut, fins al dia 12 de novembre.
 • Es renoven:
  • 2 membres de pares, mares o tutors legals
  • 1 representant de l’alumnat
  • 5 membres del professorat
  • 1 representant del personal administratiu
 • Les votacions seran el dia 22 de novembre.

 

_______________________________________