CFGS. Alumnat assignat al centre amb reclamacions resoltes a 05/07/2022