CFGS 2022-23. Llista de sol·licituds amb puntuació provisional a 23/06/2022