CFGM. Llista alumnes preinscrits al centre a 08/07/2022