Batxillerat 2022-23. Alumnat assignat al centre amb indicació de la primera petició a 22/06/2022