ADMESOS I NO ADMESOS CICLES FORMATIUS EN EL PROCÉS EXTRAORDINARI D’ADMISSIÓ.