Salut i Escola Joan Oro Martorell

Projectes de Centre

Programa Salut i Escola

Té per objectiu millorar la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut i prevenció de situacions de risc atenent els problemes de salut relacionats amb la salut mental, afectiva sexual, consum de drogues, alcohol i tabac i trastorns relacionats amb l’alimentació.