Mediació Joan Oro

Projectes de Centre

Mediació Escolar

La mediació es perfila com una via pedagògica efectiva de fer front als conflictes que planteja la vida escolar als centres docents. Te per objectiu promoure la creació d’ un clima de centre pacífic, saludable, acollidor on les persones se sentin acceptades, segures i motivades per a l’aprenentatge. Aquest projecte ja està acabat i el centre l’inclou en la dinàmica del seu funcionament.