Llista de batxillerat després de resoldre reclamacions a 03/06/2022