Inscripció telemàtica les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà del 13 al 21 Maig

Inscripció telemàtica les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà del 13 al 21 Maig

S’ha tornat a obrir la inscripció telemàtica les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, del 13 al 21 de maig.
– Les persones que ja han fet la inscripció, no cal que la tornin a fer, les inscripcions fetes abans del confinament es mantenen.
– El nombre de places per centre es reduirà a un màxim de 100 aspirants, per motius de seguretat i poder assegurar el distanciament personal.
– En el cas de centres que ja tinguin inscrites més de 100 persones, es nomenarà un centre de suport (molt proper al centre seu) per derivar l’excedent d’aspirants. Si es dóna el cas, els aspirants afectats seran avisats mitjançant un correu electrònic personalitzat del nou centre on hauran de realitzar les proves.

L’entrega de documentació serà del 8 al 18 de juny, un cop publicada la llista provisional d’admesos.

  • Les persones que estiguin admeses en el llistat provisional NO necessiten aportar cap documentació a no ser que demanin puntuació complementària.
  • Les persones que surtin excloses a la llista provisional sol ser per errors en el DNI / NIE /passaport. Només caldrà enviar còpia del document per correu electrònic.
  • També pot ser per manca de documentació relativa al dret d’exempció o de bonificació de la taxa: Caldrà enviar una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.
  • Aspirants que demanen puntuació complementària: Hauran d’aportar el currículum professional i d’experiència.

Calendari del procés: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/calendari/ 

Aspirants que demanen exempcions a la prova: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/exempcions/

Alumnes amb necessitats específiques: Cal fer la sol·licitud per correu electrònic al Departament d’Educació, del 13 al 21 de maig, segons les instruccions que consten al següent

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/11014-f-professional-gmitja?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Per qualsevol consulta, adreceu-vos al correu electrònic del centre. E-mail:  a8037152@xtec.cat

Més informació general de les  proves i accés a la inscripció: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/11014-f-professional-gmitja?category=