CFGS Alumnes assignat en primera petició a 15/07/2022